OBAVEŠTENJE: U narednih 90 dana, portal je LIVE u testnom okruženju. Molimo vas da prijavite svako nepravilno funkcionisanje portala kako bismo u što kraćem roku otklonili grešku.

Na internetu svakog dana pretražujete, da li objekat ima Wi-Fi, da li je Pet - Friendly, da li ima parking, kakav je pogled… možete pronaći sve osim koliko je bezbedan objekat u kome se nalazite. Ovo je prvi portal pomoću koga možete saznati koliko je bezbedna lokacija na kojoj se nalazite

Saznajte više
Caring about safety

Brinete li o Vašoj bezbednosti?

Svaki član društvene zajednice imaj pravo da zna koliko su bezbedni objekti u kojima borave, ali šta stvarno čini jedan objekat bezbednim?

Saznajte više
Caring about safety

Da li ste u kompanija koja kontroliše / uvodi bezbednosne mere

Bezbednost objekata ne možete prepustiti bilo kome, već ekspertima koji su obučeni i sertifikovani da procene koliko je objekat bezbedan i implementiraju sve mere koje su potrebne da ga naprave sigurnim.

Saznajte više kako se možete prijaviti da budete naše Stručno telo Prijavite se za stručnog partnera
Caring about safety

Da li posedujete, vodite objekat?

Vlasnici objekata imaju društvenu i ličnu odgovornost da svoje objekte naprave što bezbednijim i sigurnijim. Učestvovanjem u ovom projektu ispunjavaju svoju obavezu, a može im pomoći ne samo u promociji opšte bezbednosti svojih orisnika, radinka i objekata, već i u promocij svojih objekata.

Saznajte više kako se možete prijaviti vaš objekat za proveru Prijavite Vaš objekat

Bezbednost na
prvom mestu

Na internetu svakog dana pretražujete, da li objekat ima Wi-Fi, da li je Pet - Friendly, da li ima parking, kakav je pogled… možete pronaći sve osim koliko je bezbedan objekat u kome se nalazite.

Fizička bezbednost je osnovna ljudska potreba...

Maslow's hierarchy of needs